تحقیق برای درس حسابداری صنعتی - ایرانی دیتا | دانلود نرم افزار, بازی, فیلم, موزیک, کتاب

برآورد هزینهروش های برآورد هزینه (حدبالا-حد پایین و رگرسیون) حسابداری مدیریت

تجزیه وتحلیل هزینه های نیمه متغیر

هزینه های نیمه متغیر دارای هر دو خصوصیت هزینه های ثابت و متغیر می باشند. هر چند ماهیت هزینه های نیمه متغیر به گونه ای است که کاملاً نه ثابت و نه متغیر هستند ولی به منظور برنامه ریزی و کنترل باید به اقلام ثابت و متغیر تفکیک گردند. زمانی که رابطه ای بین دو متغیر وجود داشته باشد، این امکان وجود دارد که هزینه های نیمه متغیر را با استفاده از یکی از روشهای زیر به ثابت و متغیر تفکیک نمود:
۱- روش سطح بالا- پایین
۲- روش کمترین مجذورات(تجزیه وتحلیل رگرسیون) (بیشتر…)

  • 2,623 بازدید
ادامه مطلب

آمار سایت