خانه » دانشنامه » آموزشی » دانلود کتاب مقدمه ای کوتاه از توابع تتا (A Brief Introduction to Theta Functions )

دانلود کتاب مقدمه ای کوتاه از توابع تتا (A Brief Introduction to Theta Functions )

امتیاز شما به این پست !

teta1 - دانلود کتاب مقدمه ای کوتاه از توابع تتا (A Brief Introduction  to Theta Functions )

دانلود کتاب مقدمه ای کوتاه از توابع تتا (A Brief Introduction  to Theta Functions )

در این پست کتاب مقذمه ای کوتاه از توابع تتا (A Brief Introduction  to Theta Functions) را برای دانلود در اختیار همه دانشجویان وپژوهشگران قرار داده ایم. در ریاضیات توابع تتا نوعی از توابع چندمتغیره مختلط می باشند که در زمینه های مختلفی از ریاضی دارای اهمیت بسیار هستند. این نوع از توابع در زمینه های متغیرهای آبلی و فضاهای مدولی دارای اهمیت می باشند. این نوع از توابع در نظریه توابع بیضوی به کار برده می شوند.

کتاب حاضر به طور خلاصه و مفید در مورد این نوع از توابع ریاضی صحبت می کند. این کتاب شامل 70 بخش می باشد که در 75 صفحه این بخش ها را توضیح می دهد. این بخش ها شامل موارد زیر می باشد:

بخش اول: مقدمات

بخش دوم: چهار نوع از توابع تتا

بخش سوم: دامنه اساسی

بخش چهارم: اولین نتیجه پایه ای

بخش ششم: سری فوریه

بخش هفتم: یک انتگرال متناهی

.

.

.

15 - تلگرام