خانه » دانشنامه » ورزشی » فوتبال » آموزش سیستم 1-3-2-4 در فوتبال به همراه فایل پاور پوینت

آموزش سیستم 1-3-2-4 در فوتبال به همراه فایل پاور پوینت

امتیاز شما به این پست !

system -  آموزش سیستم 1-3-2-4 در فوتبال به همراه فایل پاور پوینت

 آموزش سیستم 1-3-2-4 در فوتبال به همراه فایل پاور پوینت

سیستم های فوتبال روز به روز در حال پیشرفت می باشند، مربیان بزرگ دنیای فوتبال با بهره گیری از سیستم های مدرن پیشرفت های زیادی در فوتبال ایجاد کرده اند. سیستم 1-3-2-4 یکی از سیستم های کارمد و جدید در دنیای فوتبال است که توسط بسیاری از مربیان بکار گرفته می شود. توضیح این سیستم را در ادامه مطلب آورده ایم.برای داشتن یک دفاع تیمی قویتر می توان این سیستم را به 2-4-4 و یا 1-5-4 تبدیل کرد که این کار میانه میدان را نیز پوشش می دهد و همچنین به تیم اجازه می دهد که تراکم دفاعی خوبی داشت و با دو دفاع میانی و دو هافبک دفاعی یک مربع دفاعی خوبی را تشکیل دهند. این تاکتیک ابداعی دفاعی باعث می گردد فضاهای حساسی که موقعیت گلزنی برای حریف  به وجود می آورد پوشش داده شود.  برای داشتن یک حمله تیمی قویتر می توان این سیستم را به 3-3-4 تغییر داد که با وجود دو مهاجم خارجی در شکل ساختار تیم  باعث تقویت  حمله تیم می گردد.وجود یک مهاجم گوش بهترین راه برای ضربه زدن به شکل دفاعی گرایش به توپ حریف می باشد.در سیستم 1-3-2-4  سه هافبک میانی برنامه شکل و وضعیت قرارگیری هم در نقش یک هافبک و هم در نقش یک مهاجم ایفای نقش می کنند.دو بازیکن هافبکی که در عرض یکدیگر بازی می کنند وظایف سنگین تری از لحاظ پوشش فضاها دارند.این بازیکنان بایستی قادر باشند که همزمان هم عرض میدان را و هم میانه میدان را پوشش دهند.هافبک مرکزی و یا دومین مهاجم تیم بین مدافعین عقب تیم و خط هافبک عمل می کند و از تنها مهاجم تیم در حرکت توپ رو به جلو حمایت می کند.مشکل تاکتیکی برای مقابله چگونگی انتخاب بازیکنان و تقسیم آنها در زمین به جهت انجام مسئولیت های مشخص شده می باشد.از منظر دفاعی شکل 1-3-2-4 لایه های دیگری به تیم اضافه می کند که به پوشش بیشتر عمق کمک می کنند.و در تغییر جهت بیشتر فضاها را پوشش می دهند و بازی را از ابتدا تا انتها سخت می سازند.در همه حالات بازی شکل تیم بایستی حداقل 4 تا 6 بازیکن در پشت توپ داشته باشدتا تطابق با جنبه انتقال بازی داشته باشد.

نقشها در سیستم 1-3-2-4

در 4 فاز بازی (مالکیت حریف ,پیروزی در دریافت توپ , مالکیت , واز دست دادن مالکیت) همه مستلزم نقشهای متفاوتی برای هر بازیکن در سیستم 1-3-2-4 می باشد.

1-مالکیت حریف

– بازی دفاعی (دفاع با گرایش به توپ)

 1- مدافعین شماره 2-4-5و 3 تشکیل یک خط مفرد داده و دفاع با گرایش به توپ را اجرا می کنند.

2- هافبکهای دفاعی شماره 6 و 7 یک دیوار فشرده دفاعی در جلوی دروازه به همراهی مدافعین 4و5 به وجود می آورنداین 4 نفر مانع از دریبلینگ و دادن پاس در فضاها توسط بازیکنان حریف می گردند.

3-هافبکهای کناری شماره 8 و 9 بین توپ و دروازه خودی قرار گرفته و به هافبکهای دفاعی کمک می کنند.

4- هافبک مرکزی شماره 10 فضای میانی را پوشش داده و با توجه به موقعیت بازی حمله حریف را به سمت جناحین زمین منحرف می کند.

5-مهاجم نوک شماره 11 اولین مدافع می باشد ,و در سریعترین مرحله برهم زننده حمله حریف  خواهد بود.مهاجم نوک بایستی با دوندگی تمام روزنه های میانه میدان را برای پاس دادن حریف ببندد .

و نیروی تهاجمی حریف را به جهت پرس کردن تیمی به یکی از گوشه های زمین جهت دهد.

2-پیروزی در دستیابی به توپ

انتقال (هر چه بیشتر بازیکنان را در جلوی توپ قرار دهید و از پاس استفاده نمایید.)

1- ابتدا پست شماره 2-4-5-3 با زاویه مناسب پاس عرضی مطمئن داده و حفظ توپ مطمئنی را در خط دفاعی ایجاد می کنند . آنها فقط هنگامیکه خطر از دست دادن توپ را احساس نمی کنند از پاس بین یکدیگر استفاده می کنند.اگر مهاجمین حریف بر روی آنها پرس را اجرا نمایند بایستی از پاسهای بلند برای مهاجمین استفاده کنند.

2- همچنین هافبکهای دفاعی 6و 7 بایستی همانند مدافعین ,مطمئن بازی کنند و مانع از دست دادن توپ گردند.آنها تنها زمانی مجاز به ردو بدل کردن توپ میان یکدیگر هستند که شانس تصاحب توپ برای حریف وجود نداشته باشد.در غیر اینصورت آنها توپ را با ترکیبهای مهم عرضی و پاس به عقب حفظ می کنند.

3-هافبکهای کناری پست شماره 8 و 9 توپ را رو به جلو حرکت داده و اقدام به پاس می نمایند. آنها به منظور ایجاد فشار بر روی حریف در حالیکه رو به جلو حرکت می کنند مستقیما توپ را دریافت و کنترل می نمایندآنها بایستی به امید افزوده شدن به تعداد نفرات ضربه زننده به حریف  بی درنگ با شماره های 10 و 11 بازی کنند.

4- هافبک مرکزی شماره 10 بازی رو به جلو انجام داده و اقدام به پاس می نمایند و به دنبال فرصت جهت پاس به مهاجم 11 خواهد بود این بازیکن می تواند به جهت بازی آزادانه تر عمل کرده و خطر ازدست دادن توپ را به جان بخرد.

6- مهاجم پست 11 اقدام به پاس نموده و در صورت امکان سریعا اقدام به گلزنی می نماید.

مالکیت :

حمله و بازی ترکیبی با افزایش درصد خطر

1-دو مدافع کنار 2 و 3 به منظور ایجاد موقعیت پاس در گوشه ها رو به جلو حرکت می نمایندو مدافعین میانی 4 و5  موقعیت خود را با این شرایط تطبیق می دهند این به آنها اجازه می دهد که به منظور تغییر جهت سریع حمله به وسیله پاس های دقیق و مطمئن اقدام نمایند.

2- هافبکهای دفاعی 6 و 7 سوای عملکردشان در میانه میدان بیشتر تلا ش می کنند که پاسهای عرضی مناسب با بازیکنان ردو بدل نمایند.

3-هافبکهای کناری 8 و 9 حرکت قطری رو به جلو با توپ انجام داده و وضعیت دریافت و ارسال پاس را به خود می گیرندو درهمان وضعیت در گوشه های زمین باقی می مانند.

4-هافبک میانی شماره 10 حرکت عمقی و در شکاف مدافعین انجام داده و یک مثلث سه گوش را با هافبکهای میانی 6و 7 به وجود می آورد.این بازیکن بیشتر سعی در پاس دادن دارد اما می تواند خودش نیز با حرکت رو به جلو وشوتهای راه دور اقدام به گلزنی نماید.

5- مهاجم پست 11 دویدن های قطری انجام داده و اقدام به گرفتن و یا دادن پاس نموده و سپس راههای مستقیم برای دستیابی به دروازه حریف رایافته و اقدام به گلزنی می نماید .

هنگامیکه توپ را از دست می دهند

انتقال (بایستی حالتی را به وجود بیاورند که بیشتر بازیکنان بین توپ و دروازه خودی قرار گیرند. و مانع از ارسال پاس حریف از میان خود گردند.)

1- مدافعین 2-4-5-3 سریعا به جایگاههای اولیه خود برگشته و سعی می کنند که گرایش به مرکز داشته و در پشت توپ قرار گیرند.

2-دو هافبک دفاعی 6 و 7 سریعا به جایگاههای اولیه خود برگشته و سعی می کنند که گرایش به مرکز داشته و در پشت توپ قرار گیرند.

3-دو هافبک کناری 8 و 9 به محل استقرار خود بازگشته  و به سمت داخل حرکت می نمایند تا میانه میدان را برای نفوذ از عمق حریف ببندند.

4- هافبک میانی پست شماره 10 از مهاجم جلوی خود حمایت نموده و سعی می کند از حرکت حریف به سمت میانه میدان جلوگیری نماید.

5-مهاجم پست شماره 11 (شکارچی) توپ حریف بوده وسعی می کند تا با فشار وارد آوردن بر حریف حمله آنها را به کناره های زمین بکشاندو توپ را از حریف تصاحب نماید.

تهاجم و حمله در سیستم 1-3-2-4

بازی حمله : بازی ترکیبی در میانه میدان

یک روش برای حمله کردن پاس کوتاه و بازیهای ترکیبی در میانه میدان می باشددر همین راستا مسائل مطرح شده ذیل مهم است :

بازیکنان بایستی بیاموزند که در موقعیتهای صحیح قرار گیرند(هرگز در یک خط راست قرار نگیرند و همیشه به تناوب یکدیگر را پوشش دهند.

پاسها بایستی سلیس و روان و با دقت و در زمان مناسب و فضا و زاویه مناسب در همه شرایط ارسال گردد.

هنگامیکه فرصت برای دریافت پاس می یابید زاویه حمایت و زمان وسرعت دویدن شما مهم و حیاتی است.

بازیکنان بایستی با اعتماد به نفس بازی کنند و حمله خود را بایک شوت ویا یک سانتر خاتمه دهند.

دویدنهای مستقیم پاسهای مورب راطلب می کنند و دویدنهای مورب پاسهای مستقیم را

بازیکنان بایستی و به موقع در نقطه دور از توپ حرکت نمایند:هم در نقطه خارج از دید مدافعین و هم دویدن به در داخل و در نقطه دید مدافعین که با توجه به موقعیت انجام می گیرد.

بازی حمله ( حمله از گوشها)

یکی دیگر از بخشهای حمله کردن حمله از کناره های زمین می باشد.که در این خصوص مطالب زیر مهم است:

1-بازیکنانی که در کناره ها بازی می کنند چندین انتخاب تاکتیکی دارند: به همین منظور

الف :مسیر مستقیمی را به سمت دروازه حریف دنبال کنید(دویدن مورب و قطری به سمت محوطه جریمه و گلزنی با اعتماد به نفس بالا

ب :به سمت خط انتهایی و یا تقاطع محوطه جریمه حرکت کنید و سپس به پشت مدافعین حریف پاس دهید.

ج :یک محدوده بین محوطه جریمه و خط کناری به دست آورید و سپس یا پاس زمینی محکم بر روی زمین به داخل محوطه جریمه ارسال نمایید و یا یک سانتر خوب وقوی (پر پیچ ) دور از دروازه بفرستید.

        7- بازیکنانی که در کناره ها بازی میکنند بایستی سرعتی بوده و و مهارت حفظ توپ و دریبلینگ بالایی داشته باشند.و در موقعیت یک در مقابل یک پیروز گردند. آنها بایستی همچنین قادر به شوت و سانتر با دقت باشند.

        8- اغلب سانترها رو به جلو و به سمت دروازه و داخل محوطه جریمه فرستاده می شوند.فرصت و مجالی را برای آشنا شدن بازیکنان با این موقعیت ها در طول تمرین تخصیص دهید.

        9- اگر حمله از یک گوش انجام می گردد بازیکنان گوش که در جهت مقابل قرار دارند به منظور کمک به گلزنی بازیکنان میانه زمین بایستی به سمت داخل (در قسمت تیر دروازه دورتر )و رو به دروازه حریف حرکت نمایند.

       10- بازیکنان بایستی تمام فضاهای قابل دسترسی در محدوده دروازه حریف چه نزدیک به تیر اول و میانه و چه نزدیک به تیر دوم دروازه را اشغال نمایند.

بازی دفاعی در سیستم 1-3-2-4

برای دفاع مفاهیم ذیل مهم است :

به محض صاحب توپ شدن حریف بازیکنان بایستی سریعا به وضعیت  شروع در سیستم 1-3-2-4 بازگردند

شروع وضعیت برای 6 بازیکن مدافع هست مبنای شروع جاگیری و براین اساس تنها مهاجم تیم بایستی در لبه یک سوم میانی به دفاع کردن بپردازد.و این کار کمک خواهد کرد به فشردگی و پرس در  میانه میدان

مسئولیت مهاجمین این است که  نیرو و قدرت حمله حریف را از مرکز به کناره های زمین منتقل کنند.این کار خیلی مهم است زیرا کمک می کند تا زمین را به دونیمه طول برش دهد و بازی با قابل پیش بینی نمایدو به بازیکنان دیگر کمک می کند که در موقعیت و وضعیت مناسب خود باز گردند.همچنین این وضعیت کمک می کند به مدافعین تا توپ را در موقعیت قطع نمایند.پس از اینکه بازی به یک سمت کشیده شد مهاجم اول کار سختی را دارد و بایستی به سختی تلاش نماید تا مانع از بازی به جهت دیگر میدان گردد و تیم حریف را در همان جهت نگه داردو فرصت و اندیشه پاس به عقب را به دو مدافع میانی حریف کاملا از بین ببرد.

سپس مدافعان تیم بایستی به سمت داخل و جلوی دروازه جمع گردند:چنانچه توپ دریکی از جناح ها مثلا جناح راست بازی شده بود مدافع نزدیک به آن جناح بایستی به سرعت به بازیکن صاحب توپ نزدیک شود و یا توپ را در بین راه قطع کرده و از پاس او به داخل و یا مرکز زمین جلوگیری نماید.این تاکتیک از ضربه زدن به کل ساختار تیم جلوگیری کرده و فرصت را برای ضد حمله به وجود می آورد.

چنانچه توپ از یکی از جناحها با مرکز زمین بازی شد مدافعین همانند یک واحد عمل کرده و به سمت داخل حرکت نموده و مانع از پاسهای عمقی حریف می گردند.

اگر فشار بر روی حریف شکسته شد بازیکنان بایستی توپ را در جلوی خودشان توپ را نگه دارندو اجازه نفوذ ندهند.و اگر توپ با جناحین زمین بازی شد هافبکهای دفاعی بایستی به صورت عرض حرکت کرده و خط سیر توپ را مسدود نمایند.اگر توپ از یک سمت زمین به سمت دیگر تعویض بازی گردید نقش افراد بدین گونه است که هافبکهای تیم حریف را به سمت خطوط کناری اوت نزدیک نموده و راههای ارتباط آنها را با هم تیمی هایشان مسدود می نمایند.

سایت ایرانی دیتا فایل پاور پوینت آموزش این سیستم را برای دانلود در اختیار دوستان  قرار داده است.

15 - تلگرام

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.