عناوین سر فصل ها یا پودمان ها برای این درس تخصصی به شرح زیر است :

فصل یا پودمان 1 : ارائه صورت معاملات فصلی

فصل یا پودمان 2 : اعتبارات اسنادی

فصل یا پودمان 3 : حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها

فصل یا پودمان 4 : صورتهای مالی

فصل یا پودمان 5 : کسب اطلاعات فنی

این پست آموزشی و دبیرستانی از سایت ایرانی دیتا به دانلود رایگان با لینک مستقیم کتاب دانش فنی تخصصی در رشته حسابداری پایه دوازدهم در قالب فایل پی دی اف اختصاص یافت .