عناوین سر فصل های برای این درس تخصصی شرح زیر است :

فصل 1 : مقدمه ارتباط

فصل 2 : مهارت‌های ارتباطی

فصل 3 : ارتباطات در کسب و کار

این پست آموزشی و دبیرستانی از سایت ایرانی دیتا به دانلود رایگان با لینک مستقیم کتاب ارتباط موثر در قالب فایل پی دی اف اختصاص یافت .