خانه » موزیک » خارجی » دانلود آهنگ Jimmy, Brian And Mike (Eminem) – جیمی، برایان و مایک امینم + ترجمه فارسی

دانلود آهنگ Jimmy, Brian And Mike (Eminem) – جیمی، برایان و مایک امینم + ترجمه فارسی

امتیاز شما به این پست !

img 20220526 094647 468 - دانلود آهنگ Jimmy, Brian And Mike (Eminem) - جیمی، برایان و مایک امینم + ترجمه فارسی

دانلود آهنگ Jimmy, Brian And Mike امینم – جیمی، برایان و مایک + ترجمه فارسی

۲۰ سال پیش، امروز، سومین آلبوم Aftermath/Interscope امینم، THE EMINEM SHOW را منتشر کردند! آهنگی وجود داشت که پروف و دنون پورتر همیشه آن را دوست داشتند و از ام التماس می کردند که آن را منتشر کند، به نام «جیمی، برایان و مایک» که به هر دلیلی او هرگز فراتر از مراحل دمو را تمام نکرد. چند ماه پیش برای این نسخه EXPANDED EDITION، ام دوباره به استودیو رفت، جلسات را به خاطر آورد، گروه کر را تمام کرد و روی آن تاثیر گذاشت تا بتوان آن را در آهنگ‌های جایزه اضافه‌شده به آلبوم گنجاند ، به همراه تعدادی که قبلاً در دسترس نبودند. جواهراتی مانند «تحریک»، سبک‌های آزاد، سازها و اجراهای زنده از جمله اولین نمایش افسانه‌ای امینم در نیویورک است.

متن Jimmy, Brian And Mike :

Yeah, woo, yeah
That’s the idea, man
The fuckin’ Red Wings are playin’
Ayy, the fuckin’ Red Wings are playin’, man
Fuck, shut up, you’re gonna fuckin’ make me miss the game

It goes, one, two, three, four
Rush room, C4
Need more bleach, breathe more (Yo, I said)
Reach for ether, either or (Either one)
Marcus paint, inhale, faint
Yeah, heh, heh, smells great, heh (Whoa)
Acid, you don’t got that? Just melt plastic
That’s it, now let it smoke and smell that shit
I can’t see shit, you’re foggin’ up the room
Gimme that shit, bitch, you’re hoggin’ the balloon (Hey)
I might just suck nitrous all night long
If I just die, Mike, just call my mom (9-1-1)
Greg can drink a whole keg through a funnel
Put his foot through it and crawl in it like a tunnel
From the 3-1-3 to the 8-1-0
Hey Brian, you ain’t coverin’ the rush hole
You’re not doin’ it right, pay attention
Who the fuck taught you to smoke, Bill Clinton?
C’mon, inhale, puff, pass, puff, pass, okay, that’s enough, damn
Tom, that’s my mom’s lamp, goddamn, dude, fuckin’ calm down (Sorry)
Look at you guys, you’re makin’ a mess, where’s Jason?
Dude, I’m in the basement with Jeff
He just dropped a bunch of weights on his chest
Help me get ’em off, wait, you’re breakin’ his neck (Alright)
You grab that end, dick, I’ll grab this end
I told him not to lift when he sniffs, he don’t listen

Get me drunk, let me go and get me high tonight
Jimmy, don’t, Jimmy don’t let me die tonight
Get me home, Jimmy, don’t let me drive tonight
I just wanna get blown with Brian and Mike
Get me drunk, let me go and get me high tonight
Jimmy, don’t, Jimmy don’t let me die tonight
Get me home, Jimmy, don’t let me drive tonight
I just wanna get blown with Brian and Mike

Ronnie, Bobby, Ricky and Mike
Ronnie, Bobby, Ricky and Mike
Ronnie, Bobby, Ricky and Mike
Ronnie, Bobby, Ricky and Mike

I spilled beer on the carpet but the walls are drunk, asshole
I ain’t leanin’ on ’em, I’m holdin’ ’em up
Shit, tonight, man, I ain’t holdin’ ’em up
I’m openin’ up shop to the cops and closin’ it shut
Nineteen shots might seem like a lot, but it’s not
I ain’t even buzzin’, man, I swear to God
Clown, stop, you’re gonna scare the dog
He’s gonna bark and Mr. Johnson’s gonna come downstairs, and, ugh
Hey, I want some peace and quiet here
Or I’ma send the goddamn police in riot gear
Shut up Mr. Johnson, don’t even start
Go have another fuckin’ heart attack, you old fart
I hate that guy, Brian, that’s the hamper
What’s the matter, you can’t go to the damn bathroom?
Sorry, I had to shit, dude, where’s the tissue?
I dunno, just use this XXL issue
Look at this house, who put this couch crooked?
Ow, stupid, you just stepped on my foot, now look it
It looks like I just stepped in a mud puddle, you fuckin’ dick (I’m sorry)
Shut up, butthole, you prolly did it on purpose, you fuckin’ drunk bastard
Here, take your keys, go boozin’ up ??? shit
I hat you guys, you ain’t my friends
Look what you just did to my mom’s eight by tens
Now she’s gonna blame me, I hope you’re happy now
Party’s over, everybody get your asses out
Out, I said out, put the beer down, out

Get me drunk, let me go and get me high tonight
Jimmy, don’t-Jimmy don’t let me die tonight
Get me home, Jimmy, don’t let me drive tonight
I just wanna get blown with Brian and Mike
Get me drunk, let me go and get me high tonight
Jimmy, don’t-Jimmy don’t let me die tonight
Get me home, Jimmy, don’t let me drive tonight
I just wanna get blown with Brian and Mike

Ronnie, Bobby, Ricky and Mike
Ronnie, Bobby, Ricky and Mike
Ronnie, Bobby, Ricky and Mike
Ronnie, Bobby, Ricky and Mike

متن فارسی Jimmy, Brian And Mike :

آره، وو، آره
این ایده است، مرد
بال های قرمز لعنتی بازی می کنند
ای، بال های قرمز لعنتی بازی می کنند، مرد
لعنتی، ساکت شو، داری لعنتی باعث میشی که بازی رو از دست بدم

می رود، یک، دو، سه، چهار
اتاق راش، C4
به سفید کننده بیشتری نیاز دارید، بیشتر نفس بکشید (من گفتم)
رسیدن به اتر، یا یا (هر کدام)
مارکوس رنگ، استنشاق، غش
آره، هه، هه، بوی عالی می دهد، هه (اووو)
اسید، شما آن را نمی دانید؟ فقط پلاستیک را ذوب کنید
همین، حالا بگذار دود کند و بوی آن گند بدهد
من نمیتونم چرند ببینم، تو اتاق رو مه میکنی
به اون لعنتی بده، عوضی، تو داری بادکنک رو میکشی (هی)
من ممکن است فقط نیتروژن را تمام شب بمکم
اگر من فقط بمیرم، مایک، فقط به مادرم زنگ بزن (9-1-1)
گرگ می‌تواند از طریق یک قیف یک بشکه کامل بنوشد
پای او را از میان آن بگذرانید و مانند یک تونل در آن بخزید
از 3-1-3 تا 8-1-0
هی برایان، تو سوراخ عجله را نمی پوشانی
شما این کار را درست انجام نمی دهید، توجه کنید
کی لعنتی به تو یاد داد سیگار بکشی بیل کلینتون؟
بیا، نفس بکش، پف کن، بگذر، پف کن، بگذر، باشه، بس است، لعنتی
تام، این چراغ مادر من است، لعنتی، رفیق، لعنتی آرام باش (ببخشید)
بچه ها به شما نگاه کنید، دارید به هم ریخته اید، جیسون کجاست؟
رفیق، من با جف در زیرزمین هستم
او فقط یک دسته وزنه روی سینه اش انداخت
به من کمک کن آنها را پیاده کنم، صبر کن، داری گردنش را می شکنی (باشه)
تو آن انتها را بگیر، دیک، من این انتهای را می گیرم
گفتم وقتی بو می کشد بلند نشو، گوش نده

مستم کن، بگذار بروم و امشب مرا بلند کن
جیمی، نکن، جیمی نذار امشب بمیرم
من را به خانه برسان، جیمی، اجازه نده امشب رانندگی کنم
من فقط می خواهم با برایان و مایک منفجر شوم
مستم کن، بگذار بروم و امشب مرا بلند کن
جیمی، نکن، جیمی نذار امشب بمیرم
من را به خانه برسان، جیمی، اجازه نده امشب رانندگی کنم
من فقط می خواهم با برایان و مایک منفجر شوم

رونی، بابی، ریکی و مایک
رونی، بابی، ریکی و مایک
رونی، بابی، ریکی و مایک
رونی، بابی، ریکی و مایک

من آبجو ریختم روی فرش، اما دیوارها مست هستند، احمق
من به آنها تکیه نمی کنم، آنها را نگه می دارم
لعنتی، امشب، مرد، من آنها را نگه نمی دارم
من مغازه را به روی پلیس باز می کنم و آن را می بندم
نوزده عکس ممکن است زیاد به نظر برسد، اما اینطور نیست
من حتی وزوز نمی کنم، مرد، به خدا قسم
دلقک، بس کن، سگ را خواهی ترساند
او می‌خواهد پارس کند و آقای جانسون از پله‌ها پایین بیاید، و اوه
هی، من یک آرامش و سکوت اینجا می خواهم
یا من پلیس لعنتی را با تجهیزات ضد شورش می فرستم
خفه شو آقای جانسون، حتی شروع نکن
برو یک حمله قلبی لعنتی دیگر داشته باش، ای گوز پیر
من از آن مرد متنفرم، برایان، این مانع است
چی شده نمیتونی بری حموم لعنتی؟
با عرض پوزش، من مجبور شدم گند بزنم، رفیق، دستمال کاغذی کجاست؟
من نمی دانم، فقط از این شماره XXL استفاده کنید
این خونه رو ببین کی این کاناپه رو کج گذاشته؟
اوه احمق تو همین الان پامو گذاشتی حالا ببین
به نظر می رسد که من فقط پا در یک گودال گلی گذاشته ام، ای دیک لعنتی (متاسفم)
خفه شو، تو عمدا این کار را کردی، حرامزاده مست لعنتی
اینجا، کلیدهایت را بردار، برو بالا نوش جان کن؟ لعنتی
من از شما متنفرم، شما دوستان من نیستید
ببین با هشت در ده مامانم چیکار کردی
حالا او مرا سرزنش می کند، امیدوارم الان خوشحال باشی
مهمانی تمام شد، همه خرهای خود را بیرون بیاورید
بیرون، گفتم، آبجو را بگذار بیرون، بیرون

مستم کن، بگذار بروم و امشب مرا بلند کن
جیمی، نکن جیمی نذار امشب بمیرم
من را به خانه برسان، جیمی، اجازه نده امشب رانندگی کنم
من فقط می خواهم با برایان و مایک منفجر شوم
مستم کن، بگذار بروم و امشب مرا بلند کن
جیمی، نکن جیمی نذار امشب بمیرم
من را به خانه برسان، جیمی، اجازه نده امشب رانندگی کنم
من فقط می خواهم با برایان و مایک منفجر شوم

رونی، بابی، ریکی و مایک
رونی، بابی، ریکی و مایک
رونی، بابی، ریکی و مایک
رونی، بابی، ریکی و مایک

باکس دانلود
  • رمز : www.iranidata.com
  • کانال تلگرام ایرانی دیتا
  • 15 - تلگرام

    ارسال دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.