خانه » برچسب‌های " آموزشی "
نمایش مطالب برچسب : آموزشی

دانلود کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار فنی‌حرفه‌ای PDF

Nasb  - دانلود کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار فنی‌حرفه‌ای PDF

دانلود کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار فنی‌حرفه‌ای PDF

عنوان کتاب : نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 5.97 مگابایت

تعداد صفحات : 239 صفحه

یکی از عناوین دروس دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای، گروه برق و رایانه، رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه دوازدهم، کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت‌افزار است. این درس جزء دروس اجباری، تخصصی و اصلی بوده و روش نمره‌دهی و ارزشیابی آن نیز به صورت پودمانی (فصل به فصل) می باشد. دانش‌آموز برای گذراندن این درس که شامل 8 واحد و 8 ساعت درسی است باید حداقل نمره 12 را برای هر پودمان کسب کند. نمره مسمر 5 نمره ای بوده که ضریب 1 دارد و نمره شایستگی یکی از نمره های 1 یا 2 یا 3 می باشد که ضریب 5 دارد. نمره 1 به معنی عدم شایستگی، نمره 2 به معنی قبولی دانش آموز در حد متوسط و نمره 3 به معنی قبولی دانش‌آموز و فراتر از حد انتظار است. در طول دوره تحصیلی نیز هنرآموز می‌تواند آزمون مجدد گرفته و نمره خود را تجدیدنظر کند. تدریس و فراگیری این درس توأم با کار در کارگاه به صورت عملی بوده و تمرین‌های این کتاب باید با کار روی سیستم‌ها انجام شود .

دانلود کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم کلیه رشته ها PDF

Ensan Mohit Zist - دانلود کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم کلیه رشته ها PDF

دانلود کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم کلیه رشته ها PDF

عنوان کتاب : انسان و محیط زیست – کد درس : 111268

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

ناشر : شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 15.7 مگابایت

تعداد صفحات : 115 صفحه

یکی از مواد درسی عمومی برای دوره دوم متوسطه پایه یازدهم کلیه رشته‌های دبیرستانی (نظری، فنی و حرفه‌ای و کارودانش) کتاب انسان و محیط زیست است. بخشی از فعالیت طراحی شده در این کتاب باید توسط دانش‌آموزان در کلاس و در حین تدریس انجام شود، چون هدف از طراحی این تمرین و فعالیتها، درگیر نمودن دانش‌آموزان برای فراگیری بهتر مطالب است. همچنین فعالیت هایی نظیر پرس وجو، تحقیق، نوشتن مطلب و گزارش و جمع آوری عکس یا نمونه ها را نیز در بر می‌گیرد. لازم است دبیران محترم در انجام فعالیت های کتاب توجه داشته باشند .

دانلود کتاب روغن‌کشی میوه و دانه‌های روغنی فنی‌حرفه‌ای PDF

RoghaKeshi Fanni - دانلود کتاب روغن‌کشی میوه و دانه‌های روغنی فنی‌حرفه‌ای PDF

دانلود کتاب روغن‌کشی میوه و دانه‌های روغنی فنی‌حرفه‌ای PDF

عنوان کتاب : روغن‌کشی میوه و دانه‌های روغنی – کد درس : 212372

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 3.96 مگابایت

تعداد صفحات : 138 صفحه

یکی از سرفصل‌های درسی دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای، گروه کشاورزی و غذا، رشته صنایع غذایی پایه دوازدهم، کتاب روغن کشی میوه و دانه های روغنی است. این درس جزء دروس اصلی، تخصصی و اجباری بوده و روش نمره‌دهی و ارزشیابی آن نیز به صورت پودمانی می باشد. هنرجو برای گذراندن این درس که شامل 8 واحد و 8 ساعت درسی است باید حداقل نمره 12 را برای هر پودمان کسب کند. نمره مسمر 5 نمره ای بوده که ضریب 1 دارد و نمره شایستگی یکی از نمره های 1 یا 2 یا 3 می باشد که ضریب 5 دارد. نمره 1 به معنی عدم شایستگی، نمره 2 به معنی قبولی دانش آموز در حد متوسط و نمره 3 به معنی قبولی دانش‌آموز و فراتر از حد انتظار است .

دانلود کتاب دانش فنی پایه رشته صنایع فلزی فنی‌حرفه ای PDF

D F P SanayeFelezi - دانلود کتاب دانش فنی پایه رشته صنایع فلزی فنی‌حرفه ای PDF

دانلود کتاب دانش فنی پایه رشته صنایع فلزی فنی‌حرفه ای PDF

عنوان کتاب : دانش فنی پایه رشته صنایع فلزی (کد درس : 210407)

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 4.92 مگابایت

تعداد صفحات : 104 صفحه

یکی از عناوین دروس دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای برای کلیه رشته‌های فنی و حرفه ای و کار و دانش، دانش فنی پایه است. دانش فنی پایه رشته صنایع فلزی (متالوژی مواد)، گروه مکانیک، پایه دهم، شامل مباحث پایه و اساسی برای این رشته است. این کتاب آموزش و تعلیمات کارگاهی را عمق می‌بخشد و به فراگیری مباحث تئوری و نظری کمک زیادی می کند. این درس جزء دروس اجباری، تخصصی و اصلی بوده و روش نمره‌دهی و ارزشیابی آن نیز به صورت پودمانی (فصل به فصل) می باشد. دانش‌آموز برای گذراندن این درس که شامل 3 واحد و 3 ساعت درسی است باید حداقل نمره 12 را برای هر پودمان کسب کند. نمره مسمر 5 نمره ای بوده که ضریب 1 دارد و نمره شایستگی یکی از نمره های 1 یا 2 یا 3 می باشد که ضریب 5 دارد. نمره 1 به معنی عدم شایستگی، نمره 2 به معنی قبولی دانش آموز در حد متوسط و نمره 3 به معنی قبولی دانش‌آموز و فراتر از حد انتظار است. قابل توجه هنرآموزان گرامی اینکه، تدریس این کتاب در کلاس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال انجام می‌شود .

دانلود استاندارد حسابداری شماره 7 ایران (مخارج تحقیق و توسعه)

Standard22 3 - دانلود استاندارد حسابداری شماره 7 ایران (مخارج تحقیق و توسعه)

دانلود استاندارد حسابداری شماره 7 ایران (مخارج تحقیق و توسعه)

عنوان استاندارد : حسابداری مخارج تحقیق و توسعه

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 77 کیلوبایت

تعداد صفحه : 6 صفحه

استاندارد شماره هفت حسابداری ایران مربوط به حسابداری مخارج تحقیق و توسعه است که باید با توجه بر مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری مطالعه و بکار گرفته شود. تحقیق و توسعه فعالیت‌هایی است که حداقل در یکی از زمینه‌های تحقیق محض یا پایه‌ای، تحقیق کاربردی و توسعه واقع شود. طبقه‌بندی هزینه‌های تحقیق و توسعه، اغلب به نوع فعالیت واحد اقتصادی و سازمان آن بستگی دارد. با این وجود این نوع مخارج را می‌توان به 3 گروه کلی تحقیقات محض (پایه)، کاربردی و توسعه تقسیم کرد .البته هر کدام از این نوع تحقیقات باید با تعاریف مربوط سازگار باشد. مخارج تحقیق محض و کاربردی باید در دوره وقوع به حساب هزینه محسوب شود ولی مخارج توسعه در شرایطی می‌تواند به عنوان هزینه‌های سرمایه ای محسوب شود که مطابق با استاندارد حسابداری شماره 7 باشد.

دانلود کتاب دانش فنی پایه رشته تربیت بدنی پایه دهم فنی‌حرفه‌ای PDF

D F P TarbyatBadani - دانلود کتاب دانش فنی پایه رشته تربیت بدنی پایه دهم فنی‌حرفه‌ای PDF

دانلود کتاب دانش فنی پایه رشته تربیت بدنی پایه دهم فنی‌حرفه‌ای PDF

عنوان کتاب : دانش فنی پایه رشته تربیت بدنی

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 2.54 مگابایت

تعداد صفحات : 86 صفحه

یکی از عناوین دروس دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای، گروه سلامت و بهداشت،  رشته تربیت بدنی پایه دهم (اول)، دانش فنی پایه است. البته تمامی رشته‌های فنی و حرفه ای و کار و دانش درس دانش فنی پایه متناسب با رشته خودشان را دارند. این درس جزء دروس اجباری، تخصصی و اصلی بوده و روش نمره‌دهی و ارزشیابی آن نیز به صورت پودمانی (فصل به فصل) می باشد. هدف از گذراندن این درس کسب اطلاعات تئوریکی از رشته مورد نظر و درک عمیق از آن رشته است که برای فهم و درک ریشه‌ای در کار عملی کمک زیادی می کند .

دانلود کتاب نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای فنی حرفه‌ای PDF

Nasb sistem - دانلود کتاب نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای فنی حرفه‌ای PDF

دانلود کتاب نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای فنی حرفه‌ای PDF

عنوان کتاب : نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای – کد درس : 210288

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 6.72 مگابایت

یکی از عناوین دروس دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای برای رشته کامپیوتر (شبکه و نرم افزار رایانه)گروه برق و رایانه، پایه دهم، نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای است. این کتاب نخستین کتاب کارگاهی است که خاص رشته شبکه و نرم افزار رایانه تألیف شده است و کسب مهارت و یادگیری این درس بسیار ضروری است چون پایه‌ای برای درسهای مقاطع بالاتر محسوب می‌شود. این درس جزء دروس اجباری، تخصصی و اصلی بوده و روش نمره‌دهی و ارزشیابی آن نیز به صورت پودمانی (فصل به فصل) می باشد. دانش‌آموز برای گذراندن این درس که شامل 8 واحد و 8 ساعت درسی است باید حداقل نمره 12 را برای هر پودمان کسب کند. نمره مسمر 5 نمره ای بوده که ضریب 1 دارد و نمره شایستگی یکی از نمره های 1 یا 2 یا 3 می باشد که ضریب 5 دارد. نمره 1 به معنی عدم شایستگی، نمره 2 به معنی قبولی دانش آموز در حد متوسط و نمره 3 به معنی قبولی دانش‌آموز و فراتر از حد انتظار است. در طول دوره تحصیلی نیز هنرآموز می‌تواند آزمون مجدد گرفته و نمره خود را تجدیدنظر کند .

دانلود کتاب دانش فنی پایه رشته طراحی و دوخت فنی‌حرفه‌ای PDF

D F P T arrahiDokht - دانلود کتاب دانش فنی پایه رشته طراحی و دوخت فنی‌حرفه‌ای PDF

دانلود کتاب دانش فنی پایه رشته طراحی و دوخت فنی‌حرفه‌ای PDF

عنوان کتاب : دانش فنی پایه رشته طراحی و دوخت

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 9.6 مگابایت

تعداد صفحات : 152 صفحه

یکی از عناوین دروس دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای برای رشته طراحی و دوخت (خیاطی) – دختران، پایه دهم (اول)، دانش فنی پایه است. البته تمامی رشته‌های فنی و حرفه ای و کار و دانش درس دانش فنی پایه متناسب با رشته خودشان را دارند. این درس جزء دروس اجباری، تخصصی و اصلی است. این درس 3 ساعت از کل ساعات آموزشی هفتگی  را شامل می‌شود. با توجه به اینکه مطالبی که در این کتاب به هنرجویان آموزش داده می‌شود، پایه تئوریکی برای فراگیری کار عملی و کارگاهی ایجاد می‌کند، یادگیری این درس به عمق و آموزش سطح بالا برای درس‌های دیگر کمک زیادی می کند. به هنرآموزان توصیه می‌شود این درس را به صورت تعاملی با هنرجویان تدریس نمایند .

دانلود کتاب دانش فنی پایه رشته مکانیک خودرو پایه دهم PDF

D Paye Mekanic Khodro - دانلود کتاب دانش فنی پایه رشته مکانیک خودرو پایه دهم PDF

دانلود کتاب دانش فنی پایه رشته مکانیک خودرو پایه دهم PDF

عنوان کتاب : دانش فنی پایه رشته مکانیک خودرو – کد درس : 210489

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 3.16 مگابایت

تعداد صفحات : 143 صفحه

یکی از عناوین دروس دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای، گروه مکانیک، رشته مکانیک خودرو پایه دهم (اول)، دانش فنی پایه است. البته تمامی رشته‌های فنی و حرفه ای و کار و دانش درس دانش فنی پایه متناسب با رشته خودشان را دارند. این درس جزء دروس اجباری، تخصصی و اصل است که 3 ساعت در هفته را به خود اختصاص داد. این درس، پایه تئوریکی داشته و به آموزش‌های عملی عمق می‌بخشد. در تدوین این کتاب، موضوعاتی مثل تاریخچه رشته، محتوا جهت ایجاد انگیزش، مشاغل و هدف رشته تحصیلی، نقش رشته مکانیک خودرو در پیشرفت کشور، مثال‌هایی از قبیل نوآوری و … در نظر گرفته شد.

دانلود کتاب دانش فنی پایه رشته فتو گرافیک فنی و حرفه‌ای PDF

D P Fotografic - دانلود کتاب دانش فنی پایه رشته فتو گرافیک فنی و حرفه‌ای PDF

دانلود کتاب دانش فنی پایه رشته فتوگرافیک فنی و حرفه‌ای PDF

عنوان کتاب : دانش فنی پایه رشته فتو گرافیک (کد کتاب : 210592)

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 9.62 مگابایت

تعداد صفحات : 120 صفحه

یکی از عناوین دروس دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای برای کلیه رشته‌های فنی و حرفه ای و کار و دانش، دانش فنی پایه است. دانش فنی پایه رشته فتو گرافیک، گروه هنر، پایه دهم، شامل مباحث پایه و اساسی برای این رشته است. این کتاب آموزش و تعلیمات کارگاهی را عمق می‌بخشد و به فراگیری مباحث تئوری و نظری کمک زیادی می کند. این درس جزء دروس اجباری، تخصصی و اصلی بوده و روش نمره‌دهی و ارزشیابی آن نیز به صورت پودمانی (فصل به فصل) می باشد. دانش‌آموز برای گذراندن این درس که شامل 3 واحد و 3 ساعت درسی است باید حداقل نمره 12 را برای هر پودمان کسب کند. نمره مسمر 5 نمره ای بوده که ضریب 1 دارد و نمره شایستگی یکی از نمره های 1 یا 2 یا 3 می باشد که ضریب 5 دارد. نمره 1 به معنی عدم شایستگی، نمره 2 به معنی قبولی دانش آموز در حد متوسط و نمره 3 به معنی قبولی دانش‌آموز و فراتر از حد انتظار است. قابل توجه هنرآموزان گرامی اینکه، تدریس این کتاب در کلاس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال انجام می‌شود .