خانه » برچسب‌های " آیات چشم زخم (و ان یکاد …) و تفسیر آن "
نمایش مطالب برچسب : آیات چشم زخم (و ان یکاد …) و تفسیر آن

آیات چشم زخم (و ان یکاد …) و ترجمه و تفسیر آن

en yakad - آیات چشم زخم (و ان یکاد ...) و ترجمه و تفسیر آن

آیات چشم زخم (و ان یکاد …) و ترجمه و تفسیر آن

ان یکاد معروف به آیات چشم زخم، آیات 51 و 52 سوره مبارکه قلم(آیات پایانی این سوره) است. این دو آیه مشهور جایگاه خاصی در بین مردم دارد ولی تفسیرهای مختلفی از دو آیه ارائه شد، هر چند این تفاسیر در تناقض یکدیگر نیستند. این پست مذهبی به معرفی آیات چشم زخم که همان « ان یکاد » در بین مردم معروف است همراه با ترجمه، مفهوم و تفسیر مختصر اختصاص یافت.