خانه » برچسب‌های " استاندارد شماره شانزده حسابداری مربوط به چیست ؟ "
نمایش مطالب برچسب : استاندارد شماره شانزده حسابداری مربوط به چیست ؟

دانلود استاندارد شماره 16 حسابداری ایران (آثار تغییر در نرخ ارز)

Standard22 1 - دانلود استاندارد شماره 16 حسابداری ایران (آثار تغییر در نرخ ارز)

دانلود استاندارد شماره 16 حسابداری ایران (آثار تغییر در نرخ ارز)

استاندارد حسابداری آثار تغییر در نرخ ارز که شانزدهمین استاندارد حسابداری کشور ایران است، جایگزین استاندارد حسابداری تسعیر ارز (استاندارد حسابداری شماره 16 سابق) شد. این استاندارد در تاریخ 22 دی 1391 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است. بنابراین الزامات رعایت این استاندارد از این تاریخ به بعد برای تهیه صورتهای مالی است. این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و بهبود استاندارد قبلی به انجام رسید .