خانه » برچسب‌های " حسابداری دارایی های نامشهود "
نمایش مطالب برچسب : حسابداری دارایی های نامشهود

دانلود پاورپوینت دارایی های نامشهود (فصل 18 تئوری حسابداری هندریکسن)

Intangible - دانلود پاورپوینت دارایی های نامشهود (فصل 18 تئوری حسابداری هندریکسن)

دانلود پاورپوینت دارایی های نامشهود (فصل 18 تئوری حسابداری هندریکسن)

فصل هجده کتاب تئوری های حسابداری اثر هندریکسن مربوط به دارایی های نامشهود است. در مورد داراییهای نامشهود تعریف های مختلفی ارائه شد. تعریف اول : مازاد بهاي تمام شده شركت خريداري شده نسبت به ارزش مجموع خالص دارايي هاي مشهود. تعریف دوم : نوعي دارايي است كه نمي توان لمس كرد زيرا ان فاقد ماهيت فيزيكي است. هر کدام از این تعاریف از منظر دیدگاه هایی هستند. ایراد تعریف اول این است : توجه به تعيين ارزش شركت به جاي تعريف واژه و از طرفی دیگر ايجاد تصور اشتباه كه خريد شركت موجب مطرح شدن دارايي هاي نامشهود مثل سرقفلي مي شود. ایراد تعریف دوم این است : طبق اين تعريف دارايي هايي مانند حسابهاي دريافتني ، پيش پرداخت ها ، هزينه ها سهام و اوراق قرضه را كه شركت به عنوان سرمايه گذاري نگه مي دارد جزء دارايي هاي نامشهود هستند و از طرفی دیگر دارايي هاي غيرجاري شركت ها ( مثل مطالبات و سرمايه گذاري هاي بلند مدت ) در طبقه دارايي هاي نامشهود قرار مي گيرند .