خانه » برچسب‌های " دانلود مقاله در مورد تئوری های مازاد تمیز و مازاد کثیف (مازاد ناخالص) "
نمایش مطالب برچسب : دانلود مقاله در مورد تئوری های مازاد تمیز و مازاد کثیف (مازاد ناخالص)

تئوری مازاد تمیز و مازاد کثیف (ناخالص) در حسابداری

Clean and dirty surplus surplus theory - تئوری مازاد تمیز و مازاد کثیف (ناخالص) در حسابداری

تئوری مازاد تمیز و مازاد کثیف (ناخالص) در حسابداری

در حسابداری دو روش را می توان در مورد نحوه ارائه سود های تحقق نیافته مد نظر داشت . یکی اینکه در صورت سود و زیان جامع نشان داد ، دیگر اینکه مستقیما” در ترازنامه نشان داد . بنابراین دو تئوری را می توان در نظر داشت . تئوری مازاد تمیز ، تئوری مازاد ناخالص (تئوری مازاد کثیف) .