خانه » برچسب‌های " دانلود کتابهای رشته ساختمان فنی و حرفه ای "
نمایش مطالب برچسب : دانلود کتابهای رشته ساختمان فنی و حرفه ای

دانلود کتاب نقشه برداری ساختمان فنی حرفه ای PDF

naghshebardari sakhteman - دانلود کتاب نقشه برداری ساختمان فنی حرفه ای PDF

دانلود کتاب نقشه برداری ساختمان فنی حرفه ای PDF

عنوان کتاب : نقشه برداری ساختمان – کد درس : 212396

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 6.1 مگابایت

تعداد صفحات : 182 صفحه

یکی از عناوین دروس دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای، گروه معماری و ساختمان برای رشته ساختمان پایه دوازدهم، نقشه برداری ساختمان است. این درس جزء دروس اجباری، تخصصی و اصلی بوده و روش نمره‌دهی و ارزشیابی آن نیز به صورت پودمانی (فصل به فصل) می باشد. دانش‌آموز برای گذراندن این درس که شامل 8 واحد و 8 ساعت درسی است باید حداقل نمره 12 را برای هر پودمان کسب کند. نمره مسمر 5 نمره ای بوده که ضریب 1 دارد و نمره شایستگی یکی از نمره های 1 یا 2 یا 3 می باشد که ضریب 5 دارد. نمره 1 به معنی عدم شایستگی، نمره 2 به معنی قبولی دانش آموز در حد متوسط و نمره 3 به معنی قبولی دانش‌آموز و فراتر از حد انتظار است. در طول دوره تحصیلی نیز هنرآموز می‌تواند آزمون مجدد گرفته و نمره خود را تجدیدنظر کند .

دانلود کتاب نقشه کشی ساختمان فنی‌حرفه‌ای PDF

naghshekeshi sakhteman - دانلود کتاب نقشه کشی ساختمان فنی‌حرفه‌ای PDF

دانلود کتاب نقشه کشی ساختمان فنی‌حرفه‌ای PDF

عنوان کتاب : نقشه کشی ساختمان (کد کتاب : 211208)

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 7.2 مگابایت

تعداد صفحات : 250 صفحه

نقشه‌کشی ساختمان یکی از سرفصل‌های درسی پایه یازدهم رشته ساختمان برای شاخه فنی و حرفه ای نظام جدید آموزش متوسطه دوم و گروه معماری و ساختمان است. نحوه ارزشیابی و نمره دهی این درس به صورت پودمانی (شامل 5 پودمان) بوده و هنرجو یا دانش آموز موظف است در هریک از پودمان‌ها به صورت جداگانه قبول شود یعنی حداقل نمره 12 را کسب کند. در اینجا هنرجو باید از 3 نمره شایستگی حداقل نمره 2 را کسب کند به شرط اینکه نمره مستمر او نیز از 5 حداقل 2 باشد. این درس 8 ساعت از کل ساعات آموزشی و 8 واحد از کل واحدها را به خودش اختصاص داد. یکی از خصوصیات ویژه این کتاب وجود کار عملی برای هر مطلب است که باید در خود کتاب حل شود. از هنرآموزان محترم درخواست می‌گردد این درس تا به صورت عملی نیز به هنرجویان آموزش دهند .

دانلود کتاب اسکلت سازی ساختمان فنی‌حرفه‌ای PDF

Eskeletsazi Sakhteman - دانلود کتاب اسکلت سازی ساختمان فنی‌حرفه‌ای PDF

دانلود کتاب اسکلت سازی ساختمان فنی‌حرفه‌ای PDF

عنوان کتاب : اسکلت سازی ساختمان

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 7.04 مگابایت

تعداد صفحات : 164 صفحه

اسکلت‌سازی ساختمان، یکی از سرفصل‌های درسی پایه یازدهم رشته ساختمان برای شاخه فنی و حرفه ای و گروه معماری و ساختمان نظام جدید آموزش متوسطه دوم است. نحوه ارزشیابی و نمره دهی این درس به صورت پودمانی (شامل 5 پودمان) بوده و هنرجو یا دانش آموز موظف است در هریک از پودمان‌ها به صورت جداگانه قبول شود یعنی حداقل نمره 12 را کسب کند. در اینجا هنرجو باید از 3 نمره شایستگی حداقل نمره 2 را کسب کند به شرط اینکه نمره مستمر او نیز از 5 حداقل 2 باشد. یکی از خصوصیات ویژه این کتاب وجود کار عملی برای هر مطلب است که باید در خود کتاب حل شود. این کتاب 8 ساعت در هفته و 8 واحد را به خود اختصاص داد .