خانه » برچسب‌های " دانلود کتابهای رشته صنایع شیمیایی فنی و حرفه ای "
نمایش مطالب برچسب : دانلود کتابهای رشته صنایع شیمیایی فنی و حرفه ای

دانلود کتاب عملیات دستگاهها در صنایع شیمیایی فنی‌حرفه‌ای PDF

amaliyat d s sh - دانلود کتاب عملیات دستگاهها در صنایع شیمیایی فنی‌حرفه‌ای PDF

دانلود کتاب عملیات دستگاهها در صنایع شیمیایی فنی‌حرفه‌ای PDF

عنوان کتاب : عملیات دستگاهها در صنایع شیمیایی کد درس : 210523

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 3.45 مگابایت

تعداد صفحات : 179 صفحه

یکی از عناوین دروس دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای، گروه مواد و فرآوری برای رشته صنایع شیمیایی پایه دهم، عملیات دستگاه ها در صنایع شیمیایی است. این درس جزء دروس اجباری، تخصصی و اصلی بوده و روش نمره‌دهی و ارزشیابی آن نیز به صورت پودمانی (فصل به فصل) می باشد. دانش‌آموز برای گذراندن این درس که شامل 8 واحد و 8 ساعت درسی است باید حداقل نمره 12 را برای هر پودمان کسب کند. نمره مسمر 5 نمره ای بوده که ضریب 1 دارد و نمره شایستگی یکی از نمره های 1 یا 2 یا 3 می باشد که ضریب 5 دارد. نمره 1 به معنی عدم شایستگی، نمره 2 به معنی قبولی دانش آموز در حد متوسط و نمره 3 به معنی قبولی دانش‌آموز و فراتر از حد انتظار است. در طول دوره تحصیلی نیز هنرآموز می‌تواند آزمون مجدد گرفته و نمره خود را تجدیدنظر کند. این کتاب یکی از نخستین کتاب کارگاهی برای رشته صنایع شیمیایی بوده و پایه‌ای برای سایر دروس در مقاطع بالاتر می‌باشد .

دانلود کتاب کنترل فرایندهای شیمیایی فنی‌حرفه‌ای PDF

kontrol f sh - دانلود کتاب کنترل فرایندهای شیمیایی فنی‌حرفه‌ای PDF

دانلود کتاب کنترل فرایندهای شیمیایی فنی‌حرفه‌ای PDF

عنوان کتاب : کنترل فرایندهای شیمیایی کد درس : 211520

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 4.31 مگابایت

تعداد صفحات : 167 صفحه

کنترل فرایندهای شیمیایی یکی از سرفصل‌های درسی پایه یازدهم رشته صنایع شیمیایی برای شاخه فنی و حرفه ای و گروه مواد و فراوری نظام جدید آموزش متوسطه دوم است. نحوه ارزشیابی و نمره دهی این درس به صورت پودمانی (شامل 5 پودمان) بوده و هنرجو یا دانش آموز موظف است در هریک از پودمان‌ها به صورت جداگانه قبول شود یعنی حداقل نمره 12 را کسب کند. در اینجا هنرجو باید از 3 نمره شایستگی حداقل نمره 2 را کسب کند به شرط اینکه نمره مستمر او نیز از 5 حداقل 2 باشد. یکی از خصوصیات ویژه این کتاب وجود کار عملی برای هر مطلب است که باید در خود کتاب حل شود .

دانلود کتاب عملیات آزمایشگاهی در صنایع شیمیایی فنی‌حرفه‌ای PDF

Amaliyat Azmayeshgahi  - دانلود کتاب عملیات آزمایشگاهی در صنایع شیمیایی فنی‌حرفه‌ای PDF

دانلود کتاب عملیات آزمایشگاهی در صنایع شیمیایی فنی‌حرفه‌ای PDF

عنوان کتاب : عملیات آزمایشگاهی در صنایع شیمیایی کد درس : 210521

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 4.7 مگابایت

یکی از عناوین دروس دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای، گروه مواد و فرآوری برای رشته صنایع شیمیایی پایه دهم، عملیات آزمایشگاهی در صنایع شیمیایی است. این درس جزء دروس اجباری، تخصصی و اصلی بوده و روش نمره‌دهی و ارزشیابی آن نیز به صورت پودمانی (فصل به فصل) می باشد. دانش‌آموز برای گذراندن این درس که شامل 8 واحد و 8 ساعت درسی است باید حداقل نمره 12 را برای هر پودمان کسب کند. نمره مسمر 5 نمره ای بوده که ضریب 1 دارد و نمره شایستگی یکی از نمره های 1 یا 2 یا 3 می باشد که ضریب 5 دارد. نمره 1 به معنی عدم شایستگی، نمره 2 به معنی قبولی دانش آموز در حد متوسط و نمره 3 به معنی قبولی دانش‌آموز و فراتر از حد انتظار است. در طول دوره تحصیلی نیز هنرآموز می‌تواند آزمون مجدد گرفته و نمره خود را تجدیدنظر کند. این کتاب نخستین کتاب کارگاهی برای رشته صنایع شیمیایی بوده و پایه‌ای برای پنج درس دیگر در مقاطع بالاتر می‌باشد .