خانه » برچسب‌های " دانلود کتابهای رشته ناوبری فنی و حرفه ای "
نمایش مطالب برچسب : دانلود کتابهای رشته ناوبری فنی و حرفه ای

دانلود کتاب هدایت کشتی رشته ناوبری فنی‌حرفه‌ای PDF

hedayat kashti - دانلود کتاب هدایت کشتی رشته ناوبری فنی‌حرفه‌ای PDF

دانلود کتاب هدایت کشتی رشته ناوبری فنی‌حرفه‌ای PDF

عنوان کتاب : هدایت کشتی – کد درس : 212432

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 5.77 مگابایت

تعداد صفحات : 208 صفحه

یکی از عناوین دروس دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای، گروه خدمات برای رشته ناوبری پایه دوازدهم، هدایت کشتی است. این درس جزء دروس اجباری، تخصصی و اصلی بوده و روش نمره‌دهی و ارزشیابی آن نیز به صورت پودمانی (فصل به فصل) می باشد. دانش‌آموز برای گذراندن این درس که شامل 8 واحد و 8 ساعت درسی است باید حداقل نمره 12 را برای هر پودمان کسب کند. نمره مسمر 5 نمره ای بوده که ضریب 1 دارد و نمره شایستگی یکی از نمره های 1 یا 2 یا 3 می باشد که ضریب 5 دارد. نمره 1 به معنی عدم شایستگی، نمره 2 به معنی قبولی دانش آموز در حد متوسط و نمره 3 به معنی قبولی دانش‌آموز و فراتر از حد انتظار است. در طول دوره تحصیلی نیز هنرآموز می‌تواند آزمون مجدد گرفته و نمره خود را تجدیدنظر کند. با توجه به اینکه مطالب پایه‌ای این درس در سال‌های قبل گذرانده شد، از هنرجو انتظار می‌رود با گذراندن این درس گامی مهم برای کار را برداشته باشد .

دانلود کتاب عملیات روی کشتی فنی‌حرفه‌ای PDF

a r k - دانلود کتاب عملیات روی کشتی فنی‌حرفه‌ای PDF

دانلود کتاب عملیات روی کشتی فنی‌حرفه‌ای PDF

عنوان کتاب : عملیات روی کشتی – کد درس : 212434

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 5.57 مگابایت

تعداد صفحات : 185 صفحه

یکی از سرفصل‌های درسی دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای، گروه خدمات، رشته ناوبری پایه دوازدهم، عملیات روی کشتی است. این درس جزء دروس اصلی، تخصصی و اجباری بوده و روش نمره‌دهی و ارزشیابی آن نیز به صورت پودمانی می باشد. هنرجو برای گذراندن این درس که شامل 8 واحد و 8 ساعت درسی است باید حداقل نمره 12 را برای هر پودمان کسب کند. نمره مسمر 5 نمره ای بوده که ضریب 1 دارد و نمره شایستگی یکی از نمره های 1 یا 2 یا 3 می باشد که ضریب 5 دارد. نمره 1 به معنی عدم شایستگی، نمره 2 به معنی قبولی دانش آموز در حد متوسط و نمره 3 به معنی قبولی دانش‌آموز و فراتر از حد انتظار است. با توجه به کاربردی بودن این درس، فراگیری عملی آن برای هنرجویان اهمیت زیادی دارد .