خانه » برچسب‌های " دانلود کتابهای پایه یازدهم رشته ساختمان "
نمایش مطالب برچسب : دانلود کتابهای پایه یازدهم رشته ساختمان

دانلود کتاب اسکلت سازی ساختمان فنی‌حرفه‌ای PDF

Eskeletsazi Sakhteman - دانلود کتاب اسکلت سازی ساختمان فنی‌حرفه‌ای PDF

دانلود کتاب اسکلت سازی ساختمان فنی‌حرفه‌ای PDF

عنوان کتاب : اسکلت سازی ساختمان

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 7.04 مگابایت

تعداد صفحات : 164 صفحه

اسکلت‌سازی ساختمان، یکی از سرفصل‌های درسی پایه یازدهم رشته ساختمان برای شاخه فنی و حرفه ای و گروه معماری و ساختمان نظام جدید آموزش متوسطه دوم است. نحوه ارزشیابی و نمره دهی این درس به صورت پودمانی (شامل 5 پودمان) بوده و هنرجو یا دانش آموز موظف است در هریک از پودمان‌ها به صورت جداگانه قبول شود یعنی حداقل نمره 12 را کسب کند. در اینجا هنرجو باید از 3 نمره شایستگی حداقل نمره 2 را کسب کند به شرط اینکه نمره مستمر او نیز از 5 حداقل 2 باشد. یکی از خصوصیات ویژه این کتاب وجود کار عملی برای هر مطلب است که باید در خود کتاب حل شود. این کتاب 8 ساعت در هفته و 8 واحد را به خود اختصاص داد .