خانه » برچسب‌های " رشته تأسیسات مکانیکی "
نمایش مطالب برچسب : رشته تأسیسات مکانیکی

دانلود کتاب دانش فنی تخصصی رشته تأسیسات مکانیکی PDF

d f t t m - دانلود کتاب دانش فنی تخصصی رشته تأسیسات مکانیکی PDF

دانلود کتاب دانش فنی تخصصی رشته تأسیسات مکانیکی PDF

عنوان کتاب : دانش فنی تخصصی رشته تأسیسات مکانیکی – کد درس 212441

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 4.99 مگابایت

تعداد صفحات : 240 صفحه

یکی از عناوین دروس دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای، گروه مکانیک برای رشته تاسیسات مکانیکی پایه دوازدهم، دانش فنی تخصصی است. این درس جزء دروس اجباری، تخصصی و اصلی بوده و روش نمره‌دهی و ارزشیابی آن نیز به صورت پودمانی (فصل به فصل) می باشد. دانش‌آموز برای گذراندن این درس که شامل 4 ساعت درسی است باید حداقل نمره 12 را برای هر پودمان کسب کند. نمره مسمر 5 نمره ای بوده که ضریب 1 دارد و نمره شایستگی یکی از نمره های 1 یا 2 یا 3 می باشد که ضریب 5 دارد. نمره 1 به معنی عدم شایستگی، نمره 2 به معنی قبولی دانش آموز در حد متوسط و نمره 3 به معنی قبولی دانش‌آموز و فراتر از حد انتظار است. در طول دوره تحصیلی نیز هنرآموز می‌تواند آزمون مجدد گرفته و نمره خود را تجدیدنظر کند. این درس بیشتر ماهیت تئوری دارد .

دانلود کتاب نصب و راه اندازی پخش کننده های گرمایشی و تابشی

nasb rahandazi p g t - دانلود کتاب نصب و راه اندازی پخش کننده های گرمایشی و تابشی

دانلود کتاب نصب و راه اندازی پخش کننده های گرمایشی و تابشی

عنوان کتاب : نصب و راه اندازی پخش کننده های گرمایشی و تابشی – کد درس : 212442

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 18.9 مگابایت

تعداد صفحات : 268 صفحه

یکی از عناوین دروس دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای، گروه مکانیک برای رشته تأسیسات مکانیکی پایه دوازدهم، نصب و راه اندازی پخش کننده های گرمایشی و تابشی است. این درس جزء دروس اجباری، تخصصی و اصلی بوده و روش نمره‌دهی و ارزشیابی آن نیز به صورت پودمانی (فصل به فصل) می باشد. دانش‌آموز برای گذراندن این درس که شامل 8 واحد و 8 ساعت درسی است باید حداقل نمره 12 را برای هر پودمان کسب کند. نمره مسمر 5 نمره ای بوده که ضریب 1 دارد و نمره شایستگی یکی از نمره های 1 یا 2 یا 3 می باشد که ضریب 5 دارد. نمره 1 به معنی عدم شایستگی، نمره 2 به معنی قبولی دانش آموز در حد متوسط و نمره 3 به معنی قبولی دانش‌آموز و فراتر از حد انتظار است. در طول دوره تحصیلی نیز هنرآموز می‌تواند آزمون مجدد گرفته و نمره خود را تجدیدنظر کند. فراگیری این درس به صورت هم عملی و هم تئوری می تواند گامی مهم برای هنرجویان باشد .

دانلود کتاب نصب و راه اندازی سیستمهای تولید آب گرم بهداشتی فنی حرفه ای

n r s a g b - دانلود کتاب نصب و راه اندازی سیستمهای تولید آب گرم بهداشتی فنی حرفه ای

دانلود کتاب نصب و راه اندازی سیستمهای تولید آب گرم بهداشتی فنی حرفه ای

عنوان کتاب : نصب و راه اندازی سیستم های تولید آب گرم بهداشتی – کد درس : 211441

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 10.3 مگابایت

تعداد صفحات : 284 صفحه

یکی از عناوین دروس دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای، گروه مکانیک برای رشته تأسیسات مکانیکی پایه یازدهم، نصب و راه اندازی سیستم های تولید آب گرم بهداشتی است. این درس جزء دروس اجباری، تخصصی و اصلی بوده و روش نمره‌دهی و ارزشیابی آن نیز به صورت پودمانی (فصل به فصل) می باشد. دانش‌آموز برای گذراندن این درس که شامل 8 واحد و 8 ساعت درسی است باید حداقل نمره 12 را برای هر پودمان کسب کند. نمره مسمر 5 نمره ای بوده که ضریب 1 دارد و نمره شایستگی یکی از نمره های 1 یا 2 یا 3 می باشد که ضریب 5 دارد. نمره 1 به معنی عدم شایستگی، نمره 2 به معنی قبولی دانش آموز در حد متوسط و نمره 3 به معنی قبولی دانش‌آموز و فراتر از حد انتظار است. در طول دوره تحصیلی نیز هنرآموز می‌تواند آزمون مجدد گرفته و نمره خود را تجدیدنظر کند. عدم کار مفید برای هنرجویان به منزله اتلاف وقت در سنین طلایی آنها بوده و به هنرآموزان توصیه می شود به این نکته توجه وافر کنند .