خانه » برچسب‌های " رشته مکانیک خودرو "
نمایش مطالب برچسب : رشته مکانیک خودرو

دانلود کتاب سرویس و نگهداری خودروهای سواری فنی‌حرفه‌ای PDF

servis n kh s - دانلود کتاب سرویس و نگهداری خودروهای سواری فنی‌حرفه‌ای PDF

دانلود کتاب سرویس و نگهداری خودروهای سواری فنی‌حرفه‌ای PDF

عنوان کتاب : سرویس و نگهداری خودروهای سواری – کد درس : 210490

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 5.32 مگابایت

تعداد صفحات : 223 صفحه

یکی از عناوین دروس دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای، گروه مکانیک برای رشته مکانیک خودرو پایه دهم، سرویس و نگهداری خودرو‌های سواری است. این درس جزء دروس اجباری، تخصصی و اصلی بوده و روش نمره‌دهی و ارزشیابی آن نیز به صورت پودمانی (فصل به فصل) می باشد. دانش‌آموز برای گذراندن این درس که شامل 8 واحد و 8 ساعت درسی است باید حداقل نمره 12 را برای هر پودمان کسب کند. نمره مسمر 5 نمره ای بوده که ضریب 1 دارد و نمره شایستگی یکی از نمره های 1 یا 2 یا 3 می باشد که ضریب 5 دارد. نمره 1 به معنی عدم شایستگی، نمره 2 به معنی قبولی دانش آموز در حد متوسط و نمره 3 به معنی قبولی دانش‌آموز و فراتر از حد انتظار است. در طول دوره تحصیلی نیز هنرآموز می‌تواند آزمون مجدد گرفته و نمره خود را تجدیدنظر کند .

دانلود کتاب دانش فنی تخصصی رشته مکانیک خودرو PDF

d f t m khodro - دانلود کتاب دانش فنی تخصصی رشته مکانیک خودرو PDF

دانلود کتاب دانش فنی تخصصی رشته مکانیک خودرو PDF

عنوان کتاب : دانش فنی تخصصی رشته مکانیک خودرو – کد درس : 212489

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 4.03 مگابایت

تعداد صفحات : 181 صفحه

دانش فنی تخصصی یکی از درس‌های دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای برای کلیه رشته‌های پایه دوازدهم است که یکی از آنها رشته مکانیک خودرو و گروه مکانیک است. این درس جزء دروس اجباری، تخصصی و اصلی بوده و بر اساس پودمانی ارزشیابی می‌شود. هنرجویان برای گذراندن این درس باید حداقل نمره 12 را برای هر پودمان کسب کند. نمره مسمر 5 نمره ای بوده که ضریب 1 دارد و نمره شایستگی یکی از نمره های 1 یا 2 یا 3 می باشد که ضریب 5 دارد. نمره 1 به معنی عدم شایستگی، نمره 2 به معنی قبولی دانش آموز در حد متوسط و نمره 3 به معنی قبولی دانش‌آموز و فراتر از حد انتظار است. در طول دوره تحصیلی نیز هنرآموز می‌تواند آزمون مجدد گرفته و نمره خود را تجدیدنظر کند. درس دانش فنی تخصصی 4 ساعت در هفته را به خودش اختصاص داد. مطالب پایه این درس در سال دهم خوانده شد و این درس نیز پایه‌ای برای مقاطع بالاتر محسوب می‌شود .

دانلود کتاب تعمیر سیستم ترمز، تعلق و فرمان فنی‌حرفه‌ای PDF

tamir sistem t t f - دانلود کتاب تعمیر سیستم ترمز، تعلق و فرمان فنی‌حرفه‌ای PDF

دانلود کتاب تعمیر سیستم ترمز، تعلق و فرمان فنی‌حرفه‌ای PDF

عنوان کتاب : تعمیر سیستم ترمز، تعلیق و فرمان  کد درس : 211490

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 5.47 مگابایت

تعداد صفحات : 235 صفحه

تعمیر سیستم ترمز، تعلیق و فرمان یکی از سرفصل‌های درسی پایه یازدهم رشته مکانیک خودرو برای شاخه فنی و حرفه ای و گروه مکانیک نظام جدید آموزش متوسطه دوم است. نحوه ارزشیابی و نمره دهی این درس به صورت پودمانی (شامل 5 پودمان) بوده و هنرجو یا دانش آموز موظف است در هریک از پودمان‌ها به صورت جداگانه قبول شود یعنی حداقل نمره 12 را کسب کند. در اینجا هنرجو باید از 3 نمره شایستگی حداقل نمره 2 را کسب کند به شرط اینکه نمره مستمر او نیز از 5 حداقل 2 باشد. یکی از خصوصیات ویژه این کتاب وجود کار عملی برای هر مطلب است که باید در خود کتاب حل شود. برای آموزش درست و مناسب این کتاب، تجهیز کارگاه ضروری است .