خانه » برچسب‌های " سیستمهای اطلاعاتی حسابداری "
نمایش مطالب برچسب : سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

دانلود پاورپوینت کنترل و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

Sisitem - دانلود پاورپوینت کنترل و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

دانلود پاورپوینت کنترل و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

یکی از مباحث درسی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه کنترل و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در دوره کارشناسی ارشد است. با توجه که در یک سیستم اطلاعاتی حسابداری هر چند قوی تهدیدات ذاتی و غیرذاتی وجود دارد وجود کنترل در آن ضروری به نظر می‌رسد. هدفهای یادگیری این بخش عبارتند از : بیان تهدیدات سیستم اطلاعاتی حسابداری ودلائل افزایش آنها، بیان مفاهیم اصلی کنترل، تشریح سیاستها ورویه های کنترل عمومی، ارزیابی سیستم کنترل داخلی،شناسائی نواقص ان وتعیین تعدیلات جهت اصلاح آنها، ارائه تجزیه وتحلیل درامد وهزینه برای کنترلها ریسکها وخطرات .