خانه » برچسب‌های " عمران "
نمایش مطالب برچسب : عمران

دانلود کتاب تحلیل مکانیک و آنالیز کامپوزیت ها

comp - دانلود کتاب تحلیل مکانیک و آنالیز کامپوزیت ها

Mechanics And Analysis Of Composite Materials

کامپوزیت مخلوط فیزیکی از دو یا چند ماده مختلف است که این مواد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خودرا حفظ کرده و مرز مشخصی را با یکدیگر تشکیل می دهند. این مخلوط در مجموع و با توجه به برخی معیارها، خواص بهتری از هریک از اجزای تشکیل دهنده خودرا دارا می باشد.