خانه » برچسب‌های " عناوین سرفصل و پودمانهای درس ساخت مصنوعات فلزی سبک "
نمایش مطالب برچسب : عناوین سرفصل و پودمانهای درس ساخت مصنوعات فلزی سبک

دانلود کتاب ساخت مصنوعات فلزی سبک فنی‌حرفه‌ای PDF

Sakt m f s - دانلود کتاب ساخت مصنوعات فلزی سبک فنی‌حرفه‌ای PDF

دانلود کتاب ساخت مصنوعات فلزی سبک فنی‌حرفه‌ای PDF

عنوان کتاب : ساخت مصنوعات فلزی سبک – کد درس : 210408

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 3.31 مگابایت

تعداد صفحات : 158 صفحه

یکی از عناوین دروس دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای، گروه مکانیک و برای رشته صنایع فلزی پایه دهم، ساخت مصنوعات فلزی سبک است. این درس جزء دروس اجباری، تخصصی و اصلی بوده و روش نمره‌دهی و ارزشیابی آن نیز به صورت پودمانی (فصل به فصل) می باشد. دانش‌آموز برای گذراندن این درس که شامل 8 واحد و 8 ساعت درسی است باید حداقل نمره 12 را برای هر پودمان کسب کند. نمره مسمر 5 نمره ای بوده که ضریب 1 دارد و نمره شایستگی یکی از نمره های 1 یا 2 یا 3 می باشد که ضریب 5 دارد. نمره 1 به معنی عدم شایستگی، نمره 2 به معنی قبولی دانش آموز در حد متوسط و نمره 3 به معنی قبولی دانش‌آموز و فراتر از حد انتظار است. در طول دوره تحصیلی نیز هنرآموز می‌تواند آزمون مجدد گرفته و نمره خود را تجدیدنظر کند .