خانه » برچسب‌های " عناوین سرفصل و پودمانهای درس عملیات روی کشتی "
نمایش مطالب برچسب : عناوین سرفصل و پودمانهای درس عملیات روی کشتی

دانلود کتاب عملیات روی کشتی فنی‌حرفه‌ای PDF

a r k - دانلود کتاب عملیات روی کشتی فنی‌حرفه‌ای PDF

دانلود کتاب عملیات روی کشتی فنی‌حرفه‌ای PDF

عنوان کتاب : عملیات روی کشتی – کد درس : 212434

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 5.57 مگابایت

تعداد صفحات : 185 صفحه

یکی از سرفصل‌های درسی دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای، گروه خدمات، رشته ناوبری پایه دوازدهم، عملیات روی کشتی است. این درس جزء دروس اصلی، تخصصی و اجباری بوده و روش نمره‌دهی و ارزشیابی آن نیز به صورت پودمانی می باشد. هنرجو برای گذراندن این درس که شامل 8 واحد و 8 ساعت درسی است باید حداقل نمره 12 را برای هر پودمان کسب کند. نمره مسمر 5 نمره ای بوده که ضریب 1 دارد و نمره شایستگی یکی از نمره های 1 یا 2 یا 3 می باشد که ضریب 5 دارد. نمره 1 به معنی عدم شایستگی، نمره 2 به معنی قبولی دانش آموز در حد متوسط و نمره 3 به معنی قبولی دانش‌آموز و فراتر از حد انتظار است. با توجه به کاربردی بودن این درس، فراگیری عملی آن برای هنرجویان اهمیت زیادی دارد .