خانه » برچسب‌های " عناوین سرفصل و پودمانهای درس کنترل فرایندهای شیمیایی "
نمایش مطالب برچسب : عناوین سرفصل و پودمانهای درس کنترل فرایندهای شیمیایی

دانلود کتاب کنترل فرایندهای شیمیایی فنی‌حرفه‌ای PDF

kontrol f sh - دانلود کتاب کنترل فرایندهای شیمیایی فنی‌حرفه‌ای PDF

دانلود کتاب کنترل فرایندهای شیمیایی فنی‌حرفه‌ای PDF

عنوان کتاب : کنترل فرایندهای شیمیایی کد درس : 211520

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 4.31 مگابایت

تعداد صفحات : 167 صفحه

کنترل فرایندهای شیمیایی یکی از سرفصل‌های درسی پایه یازدهم رشته صنایع شیمیایی برای شاخه فنی و حرفه ای و گروه مواد و فراوری نظام جدید آموزش متوسطه دوم است. نحوه ارزشیابی و نمره دهی این درس به صورت پودمانی (شامل 5 پودمان) بوده و هنرجو یا دانش آموز موظف است در هریک از پودمان‌ها به صورت جداگانه قبول شود یعنی حداقل نمره 12 را کسب کند. در اینجا هنرجو باید از 3 نمره شایستگی حداقل نمره 2 را کسب کند به شرط اینکه نمره مستمر او نیز از 5 حداقل 2 باشد. یکی از خصوصیات ویژه این کتاب وجود کار عملی برای هر مطلب است که باید در خود کتاب حل شود .