خانه » برچسب‌های " عناوین سرفصل و پودمان کتاب نگهداری و کاربرد ماشینهای کشاورزی "
نمایش مطالب برچسب : عناوین سرفصل و پودمان کتاب نگهداری و کاربرد ماشینهای کشاورزی

دانلود کتاب نگهداری و کاربرد ماشینهای کشاورزی فنی‌حرفه‌ای PDF

Negahdari K M K - دانلود کتاب نگهداری و کاربرد ماشینهای کشاورزی فنی‌حرفه‌ای PDF

دانلود کتاب نگهداری و کاربرد ماشینهای کشاورزی فنی‌حرفه‌ای PDF

عنوان کتاب : نگهداری و کاربرد ماشینهای کشاورزی

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 7.73 مگابایت

نگهداری و کاربرد ماشین های کشاورزی یکی از عناوین دروس دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای، گروه کشاورزی و غذا برای رشته ماشینهای کشاورزی پایه دهم است. این درس جزء دروس اجباری، تخصصی و اصلی بوده و بر اساس پودمانی ارزشیابی می‌شود. دانش‌آموز برای گذراندن این درس باید حداقل نمره 12 را برای هر پودمان کسب کند. نمره مسمر 5 نمره ای بوده که ضریب 1 دارد و نمره شایستگی یکی از نمره های 1 یا 2 یا 3 می باشد که ضریب 5 دارد. نمره 1 به معنی عدم شایستگی، نمره 2 به معنی قبولی دانش آموز در حد متوسط و نمره 3 به معنی قبولی دانش‌آموز و فراتر از حد انتظار است. در طول دوره تحصیلی نیز هنرآموز می‌تواند آزمون مجدد گرفته و نمره خود را تجدیدنظر کند. فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بستۀ آموزشی ارائه شده است .