خانه » برچسب‌های " عناوین سر فصل ها یا پودمان های درس دانش فنی پایه رشته حسابداری "
نمایش مطالب برچسب : عناوین سر فصل ها یا پودمان های درس دانش فنی پایه رشته حسابداری

دانلود کتاب دانش فنی پایه دهم حسابداری فنی‌حرفه‌ای PDF

DaneshFanniPayeHesabdari - دانلود کتاب دانش فنی پایه دهم حسابداری فنی‌حرفه‌ای PDF

دانلود کتاب دانش فنی پایه دهم حسابداری فنی‌حرفه‌ای PDF

عنوان کتاب : دانش فنی پایه دهم حسابداری

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 1.32 مگابایت

یکی از عناوین دروس دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای برای رشته حسابداری بازرگانی پایه دهم (اول)، دانش فنی پایه است. البته تمامی رشته‌های فنی و حرفه ای و کار و دانش درس دانش فنی پایه متناسب با رشته خودشان را دارند. این درس جزء دروس اجباری، تخصصی و اصلی بوده و روش نمره‌دهی و ارزشیابی آن نیز به صورت پودمانی (فصل به فصل) می باشد. دانش‌آموز برای گذراندن این درس که شامل 4 ساعت درسی است باید حداقل نمره 12 را برای هر پودمان کسب کند. نمره مسمر 5 نمره ای بوده که ضریب 1 دارد و نمره شایستگی یکی از نمره های 1 یا 2 یا 3 می باشد که ضریب 5 دارد. نمره 1 به معنی عدم شایستگی، نمره 2 به معنی قبولی دانش آموز در حد متوسط و نمره 3 به معنی قبولی دانش‌آموز و فراتر از حد انتظار است. در صورتی که هنرجو یا دانش‌آموز نتواند نمره قبولی را کسب کند در طول دوره تحصیلی هنرآموز می تواند از او آزمون مجدد بگیرد .