خانه » برچسب‌های " عناوین پودمان و سرفصل درس سرویس و نگهداری خودروهای سواری "
نمایش مطالب برچسب : عناوین پودمان و سرفصل درس سرویس و نگهداری خودروهای سواری

دانلود کتاب سرویس و نگهداری خودروهای سواری فنی‌حرفه‌ای PDF

servis n kh s - دانلود کتاب سرویس و نگهداری خودروهای سواری فنی‌حرفه‌ای PDF

دانلود کتاب سرویس و نگهداری خودروهای سواری فنی‌حرفه‌ای PDF

عنوان کتاب : سرویس و نگهداری خودروهای سواری – کد درس : 210490

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کارودانش

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 5.32 مگابایت

تعداد صفحات : 223 صفحه

یکی از عناوین دروس دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای، گروه مکانیک برای رشته مکانیک خودرو پایه دهم، سرویس و نگهداری خودرو‌های سواری است. این درس جزء دروس اجباری، تخصصی و اصلی بوده و روش نمره‌دهی و ارزشیابی آن نیز به صورت پودمانی (فصل به فصل) می باشد. دانش‌آموز برای گذراندن این درس که شامل 8 واحد و 8 ساعت درسی است باید حداقل نمره 12 را برای هر پودمان کسب کند. نمره مسمر 5 نمره ای بوده که ضریب 1 دارد و نمره شایستگی یکی از نمره های 1 یا 2 یا 3 می باشد که ضریب 5 دارد. نمره 1 به معنی عدم شایستگی، نمره 2 به معنی قبولی دانش آموز در حد متوسط و نمره 3 به معنی قبولی دانش‌آموز و فراتر از حد انتظار است. در طول دوره تحصیلی نیز هنرآموز می‌تواند آزمون مجدد گرفته و نمره خود را تجدیدنظر کند .