خانه » برچسب‌های " مدیریت سود "
نمایش مطالب برچسب : مدیریت سود

تأثیر هزینه نمایندگی بر پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها – مقاله PDF

article 3 - تأثیر هزینه نمایندگی بر پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها - مقاله PDF

تأثیر هزینه نمایندگی بر پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها – مقاله PDF

در حال حاضر یکی از مسائل مهم در بحث هزینه نمایندگی، تأثیر این هزینه‌ها بر پیش‌بینی سودآوری شرکتها است. زیرا مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران (البته از جهت اداره شرکت) احتمال دارد به گونه‌ای عمل کنند که الزامآ موجب حداکثر شدن ثروت سهامداران نگردد. در این پژوهش به رابطه هزینه نمایندگی بر پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها پرداخته شد. یکی از عوامل مهم در بحث تئوری نمایندگی مدیریت سود است که در اینجا بین منافع مدیران و سهامداران از جهاتی تضاد منافع هم وجود دارد .