خانه » برچسب‌های " نام کتابهای اوستا "
نمایش مطالب برچسب : نام کتابهای اوستا

خط ایران پیش از اسلام

Khat - خط ایران پیش از اسلام

خط ایران پیش از اسلام

می‌دانیم بشر در ابتدا نوشتن نمی‌دانست و مقصود خود را فقط از طریق گفتار در حد ابتدایی ادا می‌کرد. تاریخ دقیق پیدایش خط در تاریخ ادبیات به درستی روشن نیست ولی تا این حد معلوم است که نخستین نوشتارهای انسان بسیار ساده و ابتدایی بوده است. به این معنی که به روشی دور از ظرافت، تصویر اشیا را می کشیدند و به این ترتیب مقصود را خود را به دیگران می فهماندند. به این نوع خط، خط تصویری می‌گویند که البته هنوز هم نشانه هایی از آن در بین بعضی از اقوام برجای مانده است. این خط به تدریج تکامل پیدا کرد و پس از گذشتن از مرحله علامت‌نویسی یا معنی‌نگاری به مرحله الفبایی قدم گذاشت. الفبا برای اولین بار در میان فنیقی‌ها یعنی اقوامی که در حدود 3 هزار سال قبل از میلاد در سرزمین فنیقی که همان لبنان کنونی است سکونت داشتند، رواج پیدا کرد و از آنجا به سایر جاها پراکنده شد .