خانه » برچسب‌های " کوهن "
نمایش مطالب برچسب : کوهن

پارادایم های گوناگون در حسابداری در قالب فایل پاورپوینت

paradigm - پارادایم های گوناگون در حسابداری در قالب فایل پاورپوینت

پارادایم های گوناگون در حسابداری در قالب فایل پاورپوینت

کلمه پارادایم (در لغت به معنی الگوواره) برای اولین بار در قرن پانزدهم به معنای الگو و مدل مورد استفاده قرار گرفت. از سال 1960 به بعد واژه پارادایم به الگوی تفکر در هر رشته علمی یا دیگر متن ها شناخت شناسی گفته می شود. در این مورد نظریه های گوناگونی وجود دارد . مثلاً کوهن تئوری جاری را پارادایم نمی داند، بلکه جهان بینی موجود را که آن نظریه در قالب آن شکل گرفته و همه کاربردهایی را که از آن به دست آمده است را پارادایم می داند و از نظر او در هر علمی پارادایم خاصی در مقطع زمانی مشخص مسلّط است. ولی در اینجا منظور ما از پارادایم مربوط به رشته حسابداری و بالاخص تئوری های حسابداری و کاربرهای آن است. فرايند ارائه و توسعه پارادايمهاي مختلف حسابداري در سال 1977 توسط انجمن حسابداري آمريكا ((AAA با انتشار ”شرح تئوري حسابداري و پذيرش آن“ (SATTA) شروع شد. اين بيانيه به مطالعه رويكردهاي مختلف تئوري در طول تاريخ حسابداري پرداخته و در اين بررسي از ديدگاه كوهن بهره جسته است. طبق نظريه كوهن، پيشرفت علم براساس انقلاب صورت مي گيرد نه انباشتگي و تراكم اطلاعات، هر چند كه اين تراكم اطلاعات براي هرعلمي لازم است.او نظريه خود را در قالب الگوها (پارادايم ها) مطرح و آن را چارچوبي نظري و كاربردي تعريف مي كند كه «برمبناي آن مدل هايي براي خلق سنت هاي منسجم و خاص تحقيق علمي ساخته مي شود»در حقيقت اين بيانيه به بررسي تاريخ حسابداري بر اساس پارادايم هاي كوهن پرداخته است.